Introductieregels

De vereniging heeft een aantal regels opgesteld om het mogelijk te maken dat leden met niet-leden op de buitenbanen kunnen spelen op ons park.

  1. Ieder lid van de vereniging mag één of meer introducé(s) meebrengen om op een van onze banen te tennissen.
  2. Het maximum aantal introducés per lid per dag is drie en het maximum aantal keren per seizoen dat een lid introducés mag meebrengen is vijf.
  3. Iedere introducé is verplicht € 5,- introductiegeld te betalen. Een introducé dient te worden aangemeld via de verenigingsmanager (verenigingsmanager@tcdomstad.nl). Betaling geschiedt aan de bar of via een digitaal betaalverzoek. Hierna wordt de introducé via het afhangbord aangemeld en wordt er een baan gereserveerd. 
  4. De introducé heeft gedurende de introductie dezelfde speelrechten en baanplichten als een Domstadlid.
  5. Bij drukte mogen er voor maximaal twee banen introducé worden aangemeld.
  6. Het is niet toegestaan introducés mee te brengen tijdens clubtoernooien tenzij de spelregels van het toernooi expliciet de mogelijkheid hiertoe bieden.
  7. Het is niet toegestaan introducés mee te brengen na 18.00 uur gedurende de maanden dat er competitie gespeeld wordt (april, mei en meestal begin juni).
  8. Dagleden kunnen vanzelfsprekend tot 17.00 uur introducés meebrengen. De overige introductieregels gelden ook voor "overdagintroducés".
  9. Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Tennis bij T.C. Domstad Overzicht