Lidmaatschap

Pasklaar lidmaatschap

Bij T.C. Domstad kun je vele kanten op als lid. En daarbij hoort ook een aangepaste contributie. Kom je er na het lezen nog niet helemaal uit neem dan contact op met de frontoffice ledenadministratie: Marian Golsteijn telefoon 030-2871080 of email: ledenadministratie@tcdomstad.nl

Zij kan je informeren over de mogelijkheden binnen de club. 

Lidmaatschapvormen

T.C. Domstad kent de volgende lidmaatschappen voor het spelen op de buitenbanen: 

Lidmaatschapsvorm
(tarieven seizoen 2024/2025)

Automatische incasso* Overschrijving
senior (volledig speelrecht; wordt in 2024 25 jaar of ouder) € 242,- € 248,-
 tweede senior (woonachtig op hetzelfde adres) € 228,- € 234,-
 senior (18 t/m 24 jaar in 2024) € 190.- € 196.-
 daglid (speelgerechtigd ma. t/m vrij. tot 17.00 uur  € 148,- € 154,-
 junior (wordt in 2024 12 jaar of ouder) € 125,- € 131,-
welp (jeugd 9 t/m 11jaar in 2024) € 90,- € 96,-
 mini (jeugd t/m 8 jaar in 2024) € 47,- € 47,-
slapend lid € 25,- € 25,-
donateur € 30,- € 30,-

* Het lagere tarief voor automatische incasso geldt als je ons gemachtigd hebt voor automatische incasso (zie link hieronder voor instructie). Je ontvangt een factuur met het contributiebedrag voorafgaande aan de automatische incassering. Je hebt het recht automatische incasso's binnen acht weken in te trekken, maar neem altijd vooraf contact op met facturatie@tcdomstad.nl. Voor onterechte storneringen rekenen we € 6,- boven op de contributie (overschrijvingstarief).

▶ Instructie machtigen T.C. Domstad voor automatische incasso

Zie ook hieronder onder Betaling lidmaatschap.

Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 20,- 

Het contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd en automatisch verhoogd als men in een hogere leeftijdscategorie komt te vallen. Bepalend is de leeftijd op 31 december van het contributiejaar. 

Voor het spelen in de blaashal in het winterseizoen gelden aparte huurtarieven meer.

Senior-leden hebben volledig speelrecht.

Tweede senior is een lid van wie de partner of een ouder ook lid is en tevens woonachtig is op hetzelfde adres.

Dagleden zijn speelgerechtigd op maandag tot en met vrijdag tot 17:00 uur (feestdagen uitgezonderd). Dagleden kunnen niet deelnemen aan lessen en activiteiten in de avonduren, met uitzondering van de clubkampioenschappen. Bij voldoende animo kan er worden ingeschreven voor lessen overdag.

Easytennis is een voordelige introductiecursus voor de jeugd zonder verplichting om lid te zijn of te worden meer

Slapende leden zijn niet speelgerechtigd. Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor zwangere vrouwen en geblesseerde leden (dit moet vóór 1 april bij de ledenadministratie zijn aangegeven en mag maximaal één jaar duren). Slapende leden ontvangen wel het digitale clubblad en blijven aangemeld bij de KNLTB. Zij kunnen eventueel halverwege het jaar weer contributie bijbetalen waarna de spelerspas weer geactiveerd wordt.

Donateurs zijn niet speelgerechtigd. Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor leden die langer dan één jaar geblesseerd zijn, of om een andere reden een jaartje geen spelend lid willen zijn. Donateurs ontvangen wel het digitale clubblad, maar worden afgemeld bij de KNLTB. Donateurs kunnen een volgend jaar weer spelend lid worden zonder dat ze entreegeld hoeven te betalen of op de wachtlijst komen te staan. 

Tennissen maar geen lid

Wil je geen lid worden maar wel bij ons tennissen? Dat kan ook 

  • winter-dagcontractant worden;
  • geïntroduceerd te worden door een lid meer;
  • een losse baan per uur of dagdeel te huren meer;
  • in de winter een baan in de blaashal te huren (ook voor leden) meer.

Korting met U-pas

Houders van een U-pas kunnen korting krijgen op de contributie. Vanaf januari 2021 geldt de volgende regeling:

Indien het budget het toelaat, krijgt een 18+ lid € 120,- korting op de contributie, na inlevering van een kopie van de geldige U-pas bij de ledenadministratie (Wageningseberg 38, 3524 LR Utrecht) of via de mail: ledenadministratie@tcdomstad.nl. Indien het budget het toelaat, krijgen jeugdleden een korting tot maximaal 100% op de contributie, ook na inlevering van een kopie van een geldige U-pas.  Er is een uitzondering voor het vervolg van de  Easytennislessen. Wie hierna lid wordt kan voor de eerste lescyclus ook gebruik maken van de U-pas. 

Mocht blijken dat er geen budget meer beschikbaar is, dan wordt de korting (of het restant) alsnog verrekend. 

Betaling lidmaatschap

Via ons administratiesysteem wordt er vanuit T.C. Domstad een factuur gestuurd met het te betalen bedrag. Heb je ons gemachtigd voor automatische incasso, dan schrijven we het bedrag automatisch af. Dit wordt op de factuur ook aangegeven. Heb je ons niet gemachtigd, maak het bedrag dan zelf over conform de instructie op de factuur. Het rekeningnummer van T.C. Domstad is NL80 INGB 0000 3936 61.

De contributie dient uiterlijk 1 april te zijn overgemaakt. Als er vóór 1 augustus niet betaald is, dan word je op ‘de zwarte lijst’ van de vereniging gezet en als lid uitgeschreven. Pas als alle openstaande bedragen zijn voldaan en er geen wachtlijst meer is, kan je je weer inschrijven.

Lid worden en opzeggen

T.C. Domstad kent regelmatig een ledenstop voor senior-leden. Nieuwe senior-leden die zich aanmelden, komen op de wachtlijst. Dit schept geen verplichtingen; je kunt altijd beslissen of je echt lid wilt worden. Voor dag- en jeugdleden geldt deze stop niet. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail voor 1 december van het lopende contributiejaar te gebeuren. Opzeggen na deze datum betekent dat je € 22,50 bondskosten moet betalen, omdat de vereniging die dan al heeft moeten overmaken aan de KNLTB. 

Adres voor opzegging: Ledenadministratie, Wageningseberg 38, 3524 LR Utrecht. Adres voor opzegging per e-mail: ledenadministratie@tcdomstad.nl.

Teruggave van contributie en lesgelden

Teruggave van contributie is alleen mogelijk bij blessures of zwangerschap. Hierbij gelden er wel wat spelregels: Teruggave van contributie bij een blessure is alleen mogelijk als de blessure vóór aanvang van het seizoen (1 april) is opgetreden en doorgegeven aan de Ledenadministratie. In geval van zwangerschap is teruggave van contributie tussentijds wel mogelijk. Teruggave gaat naar evenredigheid van de periode die men niet kan spelen, dus vanaf het moment van melding aan de Ledenadministratie, wordt de spelerspas geblokkeerd. Is er sprake van een langdurige blessure, ziekte of overmacht, kan er een verzoek worden ingediend via ledenadministratie@tcdomstad.nl. Bij toekenning van het verzoek wordt het KNLTB-pasje eveneens geblokkeerd .  Je wordt dan slapend lid voor maximaal één jaar en dit kost € 25,-. Dit bedrag zal worden verrekend met de terug te betalen contributie.

Teruggave van betaalde lesgelden is niet mogelijk.

Verhuizen

Om te voorkomen dat berichten van de vereniging niet op het juiste adres worden bezorgd en ook om de ledenadministratie op orde te houden, verzoeken wij bij verhuizing het nieuwe adres zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan door in te loggen via de website en de wijzigingen aan te geven bij je persoonlijke instellingen. Zie hier voor meer info. 

Toch liever niet zelf doen? Het kan ook per mail: ledenadministratie@tcdomstad.nl; of per post Ledenadministratie T.C. Domstad, Wageningseberg 38, 3524 LR Utrecht.

Pasjes

Zodra het pasje voor het nieuwe seizoen door de KNLTB is geleverd en de  contributie en eventueel andere openstaande bedragen zijn ontvangen, zal de pas naar het huisadres worden gestuurd of gereactiveerd. Met het pasje kan men de banen afhangen en deelnemen aan toernooien en competities.

Pasje kwijt?

Wie zijn of haar pasje kwijt is kan bellen naar 030-2871080 of een e-mail sturen aan de Ledenadministratie om een nieuwe pas aan te vragen. Deze pas komt na ongeveer zeven dagen binnen. U dient voor het aanvragen van een nieuwe pas € 7,- over te maken op rekeningnummer NL80 INGB 0000 3936 61 t.n.v. T.C. Domstad te Utrecht. Je krijgt deze dan vanzelf thuisgestuurd.

Nieuwe foto op het pasje

Via deze website kan je de foto op je pasje zelf vernieuwen. Door in te loggen en vervolgens naar persoonlijke instellingen te gaan kom je op het scherm waar je zelf een nieuwe foto kan uploaden. Ledenadministratie checkt de foto om te zien of deze wel aan de normen voldoet. Als je wilt kan je de nieuwe foto ook mailen naar ledenadministratie@tcdomstad.nl

Winter-dagcontractant

Winter-dagcontractanten zijn speelgerechtigd op de buitenbanen van oktober tot en met maart van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Winter-dagcontractanten worden niet bij de KNLTB aangemeld en niet in het officiële ledenbestand opgenomen.  

Een winter-dagcontract voor de buitenbanen (keuze A) kost € 60,- ongeacht in welke maand men begint.

Een winter-dagcontract voor zowel binnen- als buitenbanen (keuze B) kost € 140,-, ongeacht in welke maand men begint. Banen voor de blaashal kan je reserveren via de mail: verenigingsmanager@tcdomstad.nl of telefonisch 030-2930897

Er kan bij vorst wel getennist worden, maar niet bij opdooi van de banen.

De U-paskorting is ook voor de winter-dagcontractanten van toepassing.

Baan huren

Wanneer de drukte op de banen dat toelaat, kan men een tennisbaan huren. De pachter beoordeelt  of baanhuur mogelijk is. Van maandag t/m vrijdag is het voor niet-leden na 19.00 uur niet meer mogelijk een baan te huren. De kosten voor de huur van één buitenbaan bedragen € 12,50 per uur en € 35,- voor een dagdeel. Het telefoonnummer van het clubhuis is 030-2964741.

 

Tennis bij T.C. Domstad Overzicht